Dominee

Dromen dat u een dominee ziet voorspelt onplezierige veranderingen en minder prettige reizen. Horen dat een dominee een donderpreek geeft voorspelt dat een berekenend persoon u schade zal berokkenen. Als u droomt dominee te zijn zult u de rechten van een ander schenden.