Discussie

Dromen dat u in discussie gaat over details wijst op een slechte gezondheid en op het hanteren van twee maatstaven. Dromen dat u in discussie gaat met geleerde mensen wijst erop dat u over verborgen talenten beschikt.