Dief

Dromen dat u een dief bent en door agenten wordt achterna gezeten is een teken dat het zakelijk slecht zal gaan en dat u onplezierige sociale contacten zult onderhouden. Als u droomt een dief achterna te zitten of te betrappen dan zult u uw tegenstanders verslaan.