De dood

Dromen dat bekenden zijn overleden waarschuwt u voor aanstaande tegenslagen of verdriet. Een dergelijke droom wordt altijd gevolgd door teleurstellingen. Als u in een droom verneemt dat vrienden of familieleden zijn overleden zult u over hen slecht nieuws ontvangen.
Dromen over het overlijden of de dood kunnen misleidend zijn. Iemand die veel nadenkt vult zijn aura met gedachten of subjectieve beelden die te maken hebben met wat aan het onderwerp ten grondslag lag; bij andere onderwerpen kunnen deze beelden worden overgenomen. In zijn dromen kan hij deze beelden stervend, dood of begraven zien worden en ze verwarren met vrienden of vijanden. Zo is het mogelijk dat hij in een droom een familielid ziet overlijden, terwijl hij door de droom wordt gewaarschuwd dat een slechte gedachte de plaats inneemt van een goede. Ter illustratie: Als hij droomt over een goede vriend of familielid die op het punt staat te overlijden wordt hij gewaarschuwd voor een immorele gedachte of handeling. Als het een tegenstander is die overlijdt, zal de dromer tegenslagen kunnen pareren. Vaak wordt de uitkomst van een beproeving of spannende ontwikkeling door dergelijke dromen voorspeld. Zij doen zich ook voor wanneer de dromer onder invloed staat van een imaginaire toestand van goed of kwaad. Iemand die in deze staat verkeert is niet zichzelf, maar hetgeen er door de dominerende invloeden van hem wordt gemaakt. Hij zal gewaarschuwd worden voor naderende ontwikkelingen.
In onze dromen staan we dichter tot ons eigenlijke ik dan in wakkere toestand. De afschuwelijke of plezierige incidenten die we in onze dromen ervaren zijn hierop gebaseerd, zij reflecteren de werkelijke toestand waarin lichaam en geest verkeren. Deze dromen kunnen alleen worden verdreven door zuivere gedachten te hebben en goede handelingen te verrichten, hetgeen ons wordt ingegeven door de kracht van onze geest.