Das

Dromen over een das is een teken van geluk na met ontberingen te kampen te hebben gehad.