Dameshoed

Een dameshoed voorspelt veel geroddel en laster; vrouwen dienen zich hiertegen te wapenen. Als een man in een droom ziet dat een vrouw een dameshoed past is het geluk nabij. Hij zal beschikken over trouwe vrienden. Een jonge vrouw zal gehoor geven aan geflirt als zij in haar droom een nieuwe dameshoed draagt, vooropgesteld dat deze niet zwart is. Zwarte dameshoeden symboliseren in dromen valse vrienden van het andere geslacht.