Corpulent

Als u droomt corpulent te zijn geeft dat aan dat u een toename van welvaart en plezierige tijden te wachten staan. Als anderen in uw droom corpulent zijn is dat een voorbode van ongebruikelijke activiteit en goede tijden. Als een man of vrouw zichzelf in een droom extreem corpulent ziet dient er aandacht besteed te worden aan hun morele opvattingen en gedrag. Wees bedacht op concave of convexe microscopisch klein getekende afbeeldingen van u zelf: deze voorspellen onheil.