Cognac

Dromen over cognac voorspelt dat u, terwijl u maatschappelijk aanzien geniet en het u materieel aan niets ontbreekt, de spitsvondigheid mist die onontbeerlijk is voor het aangaan van vriendschappen.