Chrysant

Dromen dat u witte chrysanten plukt symboliseert veel verwarring; gekleurde chrysanten wijzen op onplezierige ontmoetingen. Het zien van chrysanten in een boeket voorspelt dat u de liefde zal worden betuigd, maar dat een dwaze ambitie verhindert dat u hier gehoor aan kunt geven. Het lopen langs een laan met witte chrysanten en af en toe een gele voorspelt een hoge mate aan triestheid waaruit hernieuwde kracht zal voortkomen. Als u bij het bewonderen van deze bloemen merkt dat uw ziel het lichaam verlaat en de goden aanroept, voorspelt dit een crisis in uw persoonlijke leven. Als in uw droom bekenden flauwvallen en anderen behoefte lijken te hebben aan spirituele en stoffelijke zaken, zult u van het ware leven genieten. Dergelijke dromen bevatten ook een verwijzing naar de dood.