Cement

Als er cement in je droom voorkomt - hoe dat dan ook werd gebruikt - is een gunstig voorteken voor een salaris verhoging.