Boodschappen

Het in een droom boodschappen doen voorspelt gezellig samenzijn en huiselijk geluk. Als een jonge vrouw iemand er met een boodschap op uitstuurt zal haar beminde haar de rug toekeren vanwege haar gebrek aan interesse. Dromen over boodschappen is, als de kwaliteit ervan goed is, een teken van gemak en welstand.