Boiler

Dromen dat u een defecte boiler ziet wijst op tegenslagen of teleurstellingen die voortkomen uit slecht zakelijk leiderschap. Als een vrouw droomt de kelder in te gaan om de boiler na te kijken zal zij te maken krijgen met ziekte en verlies.