Boekhouding

Dromen dat u rekeningen ontvangt wijst op een gevaarlijke ontwikkeling; u zult de politie moeten inschakelen om dit op te lossen. Als u droomt de rekeningen ook te voldoen zult u een compromis sluiten over een zakelijke onenigheid. Wanneer u op anderen iets te vorderen heeft voorspelt dit onprettige zakelijke ontwikkelingen die u bij het verrichten van uw werkzaamheden zullen hinderen. Als een jonge boekhoudster droomt bedragen op te tellen wachten haar problemen in de liefde, maar die zal zij met hulp van vrienden weten op te lossen. Zij zal door haar werkgever gerespecteerd worden.