Bochelaar

Een droom over een bochelaar voorspelt een onvoorziene ommezwaai.