Bloemen

Dromen over felgekleurde bloemen in tuinen voorspelt vreugde en welvaart; wit symboliseert droevigheid. Verwelkte en dode bloemen symboliseren teleurstelling en trieste gebeurtenissen. Als een jonge vrouw een gemengd boeket krijgt aangeboden kan zij rekenen op een groot aantal bewonderaars. Het zien van een graf of doodskist met witte bloemen wijst op onplezierigheid en een jachtig leven. Wanneer u droomt over bloemen zonder bladeren en een dorre omgeving voorspelt dit leed, maar uw energie en opgeruimdheid zullen u in staat stellen om barrières te slechten.