Blind

Als u droomt blind te zijn krijgt u te maken met een plotselinge ommezwaai van welvaart naar armoede. Het zien van anderen die blind zijn voorspelt dat een waardig persoon u om hulp zal vragen.