Bier

Bier is een symbool van teleurstellingen als u droomt het in een bar te drinken. Als u in een droom anderen bier ziet drinken zullen tegenstanders het u enorm moeilijk maken. Mensen die in het dagelijkse leven geregeld bier drinken en daarvan dromen zal het voor de wind gaan, vooropgesteld dat er geen sprake is van excessief gebruik.