Bezem

Dromen over nieuwe bezems voorspelt zuinigheid en een toename van uw vermogen; als de bezems versleten zijn zult u verlies lijden. Als een vrouw droomt een bezem kwijt te zijn zal zij een slechte echtgenote en huisvrouw zijn.