Bevel

Dromen dat u onder bevel van iemand staat geeft aan dat u zult worden terechtgewezen door uw meerderen. Dromen dat u het bevel voert voorspelt dat u een eerbetoon te wachten staat. Als u op tirannieke wijze het bevel voert volgen teleurstellingen. Dromen dat u een bevel krijgt betekent dat u be´nvloed zult worden door mensen met een sterker karakter dan de uwe.