Betovering

Dromen dat u betoverd bent voorspelt dat u, als u niet oppast, te maken zult krijgen met het kwade dat zich aandient in de vorm van plezier. Jongeren wordt geadviseerd het advies van hun ouders ter harte te nemen. Als u droomt aan een betovering te ontkomen zult u veelvuldig om raad worden gevraagd. Dromen dat u anderen probeert te betoveren voorspelt dat u zich zult bezighouden met het kwade.