Benen

Als u droomt de mooie benen van een vrouw te bewonderen zult u het gevoel voor de werkelijkheid verliezen en zich op een kinderachtige wijze uiten. Het in een droom zien van misvormde benen is een teken van zakelijke tegenvallers en slechtgehumeurde metgezellen. Een verwond been voorspelt verlies en malaria aanvallen. Dromen dat u een houten been heeft voorspelt dat u uw vrienden op onheuse wijze zult bejegenen. Als er zweren op uw benen zitten betekent dit dat u uit eigen middelen anderen zult helpen. Dromen dat u drie of meer benen heeft voorspelt dat meer plannen worden ontwikkeld dan uiteindelijk uitgevoerd zullen worden. Als u uw benen niet kunt gebruiken staat u armoede te wachten. Als een been geamputeerd wordt zult u goede vrienden uit het oog verliezen en huiselijke omstandigheden zullen grimmig zijn. Als een jonge vrouw haar eigen benen bewondert voorspelt dit ijdelheid en dat zij zal worden genegeerd door de man die zij liefheeft. Als zij behaarde benen heeft zal zij haar man overheersen. Als uw eigen benen schoon en mooi van vorm zijn voorspelt dit een gelukkige toekomst en toegewijde vrienden.