Beer

Een beer is het symbool van harde concurrentie in de breedste zin des woords. Het schieten van een beer geeft aan dat u de concurrentie zult uitschakelen. De jonge vrouw die over een beer droomt heeft een rivale of krijgt te maken met ongerief.