Bed

Een schoon, wit bed voorspelt weinig zorgen. Als een vrouw droomt een bed op te maken wijst dit op een prettige werkkring en een nieuwe liefde. Dromen dat u in een vreemde slaapkamer in bed ligt voorspelt onverwacht bezoek. Als een zieke droomt in bed te liggen zullen zich complicaties voordoen. Dromen dat u in de open lucht op een bed ligt voorspelt dat u aangename dingen zult beleven en rijkdom zult vergaren. Het in een droom zien van een vriend die bleek is en in bed ligt voorspelt trieste ontwikkelingen binnen de vriendenkring en persoonlijke ontevredenheid. Als u droomt in bed te plassen wijst dit op ziekte of een tragedie die uw dagelijkse gang van zaken zal verstoren. Als een moeder droomt dat haar kind in bed plast zal zij angst hebben en zullen zieken niet zo snel herstellen als verwacht.