Bank

Het zien van onbemande loketten wijst op zakelijk verlies. Het aanbieden van veel geld voorspelt onvoorzichtigheid; het ontvangen winst en voorspoed. Het in een droom zien van bankbiljetten wijst op eergevoel en geluk. U zult bij iedereen in hoog aanzien komen te staan.Huis en haard, Stoelen en banken
Als u droomt op een bank te zitten dient u schuldenaren en vertrouwelingen kritisch te benaderen. Als u anderen op een bank ziet zitten wachten u plezierige ontmoetingen met vrienden, al liggen er misverstanden op de loer.