Baden

Psychologisch: zich willen bevrijden van hersenspinsels en zorgen. Het symboliseert met een schone lei beginnen. In warm water baden, is een plan tot mislukken gedoemd. In koud water baden is een voorspoedige toekomst. In helder water baden geeft een toekomst vol vreugde. In stromend en troebel water geeft depressie en in de openlucht baden staat voor frisse moed in het leven.