Arrestatiebevel

Dromen dat er een arrestatiebevel tegen u wordt uitgevaardigd voorspelt dat u zich met belangrijke werkzaamheden zult bezighouden. Als u een dergelijk bevel aan iemand anders uitgereikt ziet worden zullen uw handelingen leiden tot ruzie of misverstanden. U zult zich - terecht - ergeren aan de buitensporigheden van vrienden.