Arm

Dromen dat u een geamputeerde arm ziet voorspelt een scheiding. Tussen echtelieden zal zich wederzijdse ontevredenheid voordoen. Deze droom heeft een sinistere achtergrond. Wees bedacht op bedrog en frauduleuze handelingen.