Amputatie

Een droom over het amputeren van vingers of tenen voorspelt kleine tegenslagen; het amputeren van ledematen voorspelt zakelijke onrust. Voor zeelieden voorspelt dit een zware reis en verlies van bezittingen. Kwetsbare mensen dienen alert te blijven.