Ambt

Als iemand droomt een ambt te bekleden zal hetgeen hij nastreeft hem gevaarlijke wegen doen bewandelen, maar zijn inzet zal beloond worden. Als hij er niet in slaagt een ambt te bekleden wachten hem teleurstellingen. Dromen dat u uit uw ambt wordt ontslagen voorspelt het verlies van een waardevol voorwerp.