Almanak

Als u droomt een almanak te raadplegen voorspelt dit geluk en plezier van wisselende aard. Als u de almanak grondig bestudeert zult u veel tijd moeten besteden aan details.