Afgodsbeeld

Dromen dat u een afgodsbeeld vereert geeft aan dat u langs omwegen rijkdom of bekendheid zult verkrijgen. Het stukgooien van afgodsbeelden wijst op een gevoel van zelfbeschikking; niets zal u kunnen weerhouden om hogerop te komen. Als u anderen ziet die afgodsbeelden vereren voorspelt dit heftige meningsverschillen met goede vrienden. Dromen dat u afstand neemt van afgoderij voorspelt dat u in hoog aanzien zult komen te staan omdat u over veel mensenkennis beschikt.