Aarde

De aarde staat symbool voor moeder aarde die ons het voedsel schenkt. Psychologisch gezien: het Zelf waaraan het Ego zich moet onderwerpen. Het is het zinnebeeld voor aardese verlangen en geeft hulp aan vrienden. Als je de aarde bewerkt in de droom, is dit een zegen in huis. Zie je echter iemand liggen op de aarde, dat komen er gebeurtenissen die je niet in de hand hebt.